سفارت افغانستان در مسکو

سفارت افغانستان در مسکو به کاهش هزینه ها روی آورده است

گزارش ها بر این اساس قوت یافته است که سفارت افغانستان در مسکو بدنبال کاهش هزینه های سفارت می باشد، گفته میشود این کار بدلیل عدم تامین بودجه توسط کابل صورت گرفته است اسپوتنیک فارسی به نقل از دیپلومات های افغانستان در این کشور باین داشته که این تصمیم به دلیل عدم تامین بودجه توسط …

سفارت افغانستان در مسکو به کاهش هزینه ها روی آورده است ادامۀ مطلب »