پنج روز پس از انفجار هرات؛ قربانیان تنها نان‌آوران خانواده‌های‌شان بودند

اول هفته است. یک روز کاری دیگر به پایان می‌رسد. کارگران برای رسیدن به آغوش گرم خانواده، در خط مسافربری مسیر شهر هرات – جبرییل آماده می‌‌شوند؛ سفری کوتاه که برای برخی‌ ابدی شد. سه روز پس از انفجار، به محله حاجی عباس هرات آمده‌ایم؛ جایی که انفجار ماین چسبکی روز یک‌شنبه، ۲۴ جدی، بر …

پنج روز پس از انفجار هرات؛ قربانیان تنها نان‌آوران خانواده‌های‌شان بودند ادامۀ مطلب »