روزنامه تایمز: حدود ۴۰۰ مترجم پیشین نیروهای بریتانیایی در افغانستان گیر مانده‌اند.

روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از منابع دولتی می‌گوید بنا به تخمین، ۴۰۰ مترجم پیشین نیروهای بریتانیایی واجد شرایط اسکان مجدد هستند اما در افغانستان گیر مانده‌اند. این روزنامه در گزارشی گفت این مترجمان قرار بوده همراه با اعضای خانواده‌ که حدود ۱۶۰۰ نفر می‌شوند، به بریتانیا منتقل و اسکان داده شوند. برخی از مترجمانی …

روزنامه تایمز: حدود ۴۰۰ مترجم پیشین نیروهای بریتانیایی در افغانستان گیر مانده‌اند. ادامه مطلب »