اعتراض از بی‌نظمی در پروازهای کابل به تهران شرکت ماهان؛ پرواز ماهان کابل به تهران در مشهد مسافران را پیاده کرد

شماری از شهروندان افغانستان که قصد پرواز به تهران را داشتند می‌گویند که شرکت هواپیمایی ماهان آن‌ها در میدان هوایی مشهد پیاده کرده است. ‌این مسافران گفتند دو روز است سرگردانند و کارمندان میدان هوایی مشهد با آنها بدرفتاری کرده و برخی را لت و کوب کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند پس از دو شبانه روز بی‌سرنوشتی …

اعتراض از بی‌نظمی در پروازهای کابل به تهران شرکت ماهان؛ پرواز ماهان کابل به تهران در مشهد مسافران را پیاده کرد ادامه مطلب »