امریکا می گوید: طالبان باید به سیاست گروگان گیری اتباع خارجی پایان دهد

به دنبال رهایی مارک فریریکس امریکایی در بدل آزادی یک قاچاقبر بزرگ طالب، یک مقام عالی کاخ سفید از طالبان خواست که از سیاست گروگانگیری دست بردارد. به گفته او، ادامه این کارها مانع از برقراری رابطه عادی طالبان با کشورهای جهان خواهد شد. پس از تبادل مارک فریریکس با بشر نورزی، قاچاقبر و حامی …

امریکا می گوید: طالبان باید به سیاست گروگان گیری اتباع خارجی پایان دهد ادامه مطلب »