منابع محلی از کشته شدن یک کارمند امنیت ملی و یک پولیس محلی حکومت قبلی در لغمان خبر می‌دهند.

منابع محلی در لغمان می‌گویند یک کارمند امنیت ملی و یک عضو پولیس محلی حکومت پیشین شب گذشته توسط افراد ناشناس در این ولایت کشته شدند. به گفته منابع، خواجه امید صدیقی در ولسوالی قرغی کشته شده و گل‌حسن نیز که تازه به خانه‌‌اش در ولسوالی علیشنگ برگشته بود، هنگام ادای نماز کشته شد. نزدیکان …

منابع محلی از کشته شدن یک کارمند امنیت ملی و یک پولیس محلی حکومت قبلی در لغمان خبر می‌دهند. ادامۀ مطلب »