دختر جوان آسیب دیده حمله انتحاری، جان باخت.

یک دختر جوان که دو ماه قبل در انفجاری در شهر کابل پاهایش را از دست داده بود، جان باخت. این دختر لطیفه نام داشت. یکی از نزدیکان لطیفه به خبرنگاران گفت که او شب گذشته (یک‌شنبه، ۲۶ جدی) در شفاخانه ایمرجنسی کابل جان باخته است. لطیفه در تاریخ ۲۶ ماه عقرب سال جاری خورشیدی …

دختر جوان آسیب دیده حمله انتحاری، جان باخت. ادامۀ مطلب »