فساد اداری

گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل؛ افغانستان بار دیگر در فهرست فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفت.

سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید براساس آخرین تحلیل، حمایت از حقوق بشر در امر مبارزه با فساد بسیار مهم است و از این لحاظ کشورهایی که از آزادی‌های مدنی برخوردارند، امتیاز بالاتری داشته‌اند. طبق این شاخص، افغانستان در بین ۷ کشور بسیار فاسد و در وضعیتی بدتر از گذشته قرار دارد. شفافیت بین‌الملل میزان فساد را …

گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل؛ افغانستان بار دیگر در فهرست فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفت. ادامه مطلب »

افغانستان از رهگذر شاخص‌های فساد اداری، در ردۀ هفتم فاسدترین دولت‌های جهان قرار گرفته است.

بر اساس گزارش ۲۰۲۱ سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان از رهگذر شاخص‌های فساد اداری، در ردۀ هفتم فاسدترین دولت‌های جهان قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان در راستای مبارزه با فساد در میان ۱۸۰ کشور قلمرو جهان با داشتن تنها ۱۶ امتیار در ردۀ ۱۷۴ قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۰ افغانستان در …

افغانستان از رهگذر شاخص‌های فساد اداری، در ردۀ هفتم فاسدترین دولت‌های جهان قرار گرفته است. ادامه مطلب »