مدارس افغان ترک مزار شریف جشن فارغ‌التحصیلی دانش آموزان خود را جشن گرفتند

مدیر معارف ترکیه در افغانستان صالح ساغیر ، دکتر عبدالجلیل آلپکرای، وابسته امور دینی سفارت ترکیه در کابل و شیخ عبدالجبیل شهیدخیل مدیر آموزش و پرورش بلخ در این مراسم شرکت کردند با حضور شماری از مردم. صالح ساغیر مدیر معارف ترکیه در این مراسم با بیان این‌که ترکیه در هر شرایطی در کنار مردم …

مدارس افغان ترک مزار شریف جشن فارغ‌التحصیلی دانش آموزان خود را جشن گرفتند ادامۀ مطلب »