افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 1-کار از کجا خراب شد

چرا امریکا بعد از بیست سال حضور نظامی از افغانستان گریخت؟ البته کسی پرسش مقدم را مطرح نمی‌کند، چرا امریکا افغانستان را اشغال کرد و بیست سال در افغانستان ماند و به تعبیر جو بایدن در این بیست سال روزی سیصد میلیون دالر هزینه کرد   بعد از حادثه پیچیده ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱، برنارد …

افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 1-کار از کجا خراب شد ادامه مطلب »