طالبان دلایل لغو نشست فدراسیون خبرنگاران را اعلام کرد

پس از نشر خبرها در مورد لغو نشست خبری فدراسیون نهادهای خبرنگاری، حکومت طالبان می‌گوید که فعالیت هم‌زمان دو فدراسیون گام مناسب نیست. انعام‌الله سمنگانی، معاون سختگوی طالبان روز جمعه، ۸ دلو، با نشر توییتی گفته است که یک فدراسیون نهادهای خبرنگاری از قبل در کابل وجود داشته است و رسانه‌های فعال در آن عضویت …

طالبان دلایل لغو نشست فدراسیون خبرنگاران را اعلام کرد ادامۀ مطلب »