خوش‌گذرانی دشمنان سابق؛ آخرین سخنگوی وزارت داخله غنی با سخنگوی پولیس طالبان به خوست رفتند

میرویس استانکزی، آخرین سخنگوی وزارت داخله حکومت اشرف غنی که طالبان را «تروریست» می‌خواند، دیروز جمعه همراه با خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان برای خوش‌گذرانی به ولایت خوست رفتند. او گفت با تسلط طالبان بر افغانستان از کشور خارج نشده و تمام «ارزش‌های اسلامی و افغانی» را می‌پذیرد. میرویس استانکزی در توییتی نوشت که با …

خوش‌گذرانی دشمنان سابق؛ آخرین سخنگوی وزارت داخله غنی با سخنگوی پولیس طالبان به خوست رفتند ادامۀ مطلب »