اعضای جنبش خودجوش زنان معترض با داکتر عبدالله دیدار کردند

رئیس اجرائیه حکومت پیشین با اعضای جنبش خودجوش معترض زنان دیدار کرد. عبدالله عبدالله می‌گوید آنان خواست‌های خود را درباره حقوق سیاسی و اجتماعی، مصونیت و مشارکت سیاسی-اجتماعی مطرح کردند. او گفت کار، تحصیل و مشارکت از حقوق اساسی زنان است و باید به این خواست‌ها رسیدگی شود. جنبش خودجوش معترض زنان افغانستان مخالف محدودیت‌هایی …

اعضای جنبش خودجوش زنان معترض با داکتر عبدالله دیدار کردند ادامۀ مطلب »