طالبان محتویات رسانه‌‌های افغانستان را تغییر داده اند

شش ماه پیش، رسانه‌های افغانستان با برنامه‌های خبری و تفریحی رونق داشت، اما گروه طالبان در این مدت محتویات آن را کاملاً تغییر داد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر، جلب و جذب و سمع شکایات گروه طالبان در ماه سپتمبر و پس از آن یک سلسله مقررات جدید نشراتی را برای رسانه‌های …

طالبان محتویات رسانه‌‌های افغانستان را تغییر داده اند ادامۀ مطلب »