منع پخش برنامه‌های رسانه‌های جهانی در افغانستان توسط طالبان؛ یوناما: تصمیم طالبان ناامیدکننده است

طالبان به تلویزیون‌های محلی دستور داده است که پخش برنامه‌های تلویزیون‌های بین‌المللی از جمله بی‌بی‌سی (دری، پشتو و ازبیکی) و صدای آمریکا را متوقف کنند. بدنبال این دستور طالبان به رسانه‌های افغانستان، برنامه‌های خبری تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و صدای آمریکا در این کشور قطع شده است. در سال‌های اخیر، برخی برنامه‌های خبری بی‌بی‌سی و صدای آمریکا …

منع پخش برنامه‌های رسانه‌های جهانی در افغانستان توسط طالبان؛ یوناما: تصمیم طالبان ناامیدکننده است ادامۀ مطلب »