افغانستان در سایه حکومت داری طالبان، زنان رییس نباشند.

منابع محلی در بدخشان می‌گویند که در ادامه برکناری افراد مسلکی از ادارات دولتی، اکنون چهار داکتر متخصص و باتجربه به شمول رییس و معاون ریاست صحت عامه این ولایت برکنار و به جای آن‌ها افراد طالبان گماشته شده‌اند. در همین حال مقام‌های محلی طالبان این ادعا را رد می‌کنند.   یک منبع معتبر از …

افغانستان در سایه حکومت داری طالبان، زنان رییس نباشند. ادامۀ مطلب »