شکست امپراتوری ها

افغانستان و شکست امپراتوری ها

افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 3-سرزمین سخت

بهتر از این نمی‌شود چهره طبیعی افغانستان و دشواری تسلط بر آن را ترسیم نمود. نام سلسله جبال هندوکش، خود به روشنی سختی عبور از این سلسله جبال را تداعی می‌کند .  تعبیر سرزمین سخت یا کشورهای سخت را «آرنولد توین بی» در کتاب کلاسیک «بررسی تاریخ» به کار برده است. توین بی به جهات …

افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 3-سرزمین سخت ادامۀ مطلب »

افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 2-غرب به زانو درآمد

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ، شوروی را به عنوان ابرقدرت از صحنه اعمال اراده سیاسی و نظامی جهان حذف کرد، آمریکا یکه تاز میدان بود     ممکن است در نگاه نخست، عنوان این بخش مبالغه آمیز یا خیال پردازانه به نظر برسد، شکست امپراتوری غرب، کدام امپراتوری و کدام غرب، کجا …

افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 2-غرب به زانو درآمد ادامۀ مطلب »

افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 1-کار از کجا خراب شد

چرا امریکا بعد از بیست سال حضور نظامی از افغانستان گریخت؟ البته کسی پرسش مقدم را مطرح نمی‌کند، چرا امریکا افغانستان را اشغال کرد و بیست سال در افغانستان ماند و به تعبیر جو بایدن در این بیست سال روزی سیصد میلیون دالر هزینه کرد   بعد از حادثه پیچیده ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱، برنارد …

افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 1-کار از کجا خراب شد ادامۀ مطلب »