هجوم مردم به شفاخانه‌های دولتی؛ شفاخانه ولایتی پروان ظرفیت پذیرش بیماران جدید را ندارد.

پروان در هم‌جواری کابل ۱۰ واحد اداری دارد که شهر چاریکار را نیز شامل می‌شود. در این ولایت اما تنها یک شفاخانه ۱۰۰ بستر برای مداوای بیماران مختلف وجود دارد. مسوولان در شفاخانه ولایتی پروان می‌گویند که هم‌زمان با گسترش فقر و بیکاری در کشور، بیشتر باشند‌گان این ولایت برای درمان به یگانه شفاخانه دولتی …

هجوم مردم به شفاخانه‌های دولتی؛ شفاخانه ولایتی پروان ظرفیت پذیرش بیماران جدید را ندارد. ادامۀ مطلب »