برکناری ۳۳ کارمند شهرداری (شاروالی) تخار؛ «هم‌زبان و مجاهد نبودیم، ما را برکنار کردند»

طالبان به‌تازگی ۳۳ کارمند شهرداری تخار را از وظایف‌شان برکنار کرده‌اند. بیش‌تر این افراد در بست‌های سوم، چهارم و پنجم این اداره از ۱۰ الی ۱۵ سال به این‌سو کار می‌کردند و به گفته آن‌ها، تجارب کافی‌ در این بخش داشتند. منابع از شهر تالقان می‌گویند بیش‌تر افرادی که از شهرداری تخار برکنار شده‌اند، کارفهم …

برکناری ۳۳ کارمند شهرداری (شاروالی) تخار؛ «هم‌زبان و مجاهد نبودیم، ما را برکنار کردند» ادامۀ مطلب »