رویترز: پیشنهادهایی میان امریکا و طالبان برای آزادسازی ذخایر افغانستان رد و بدل شده است

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که پیشنهادهایی میان امریکا و طالبان برای آزادسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان در یک “صندوق امانی” رد و بدل شده است. با این حال، خودداری طالبان از برکناری سرپرست بانک مرکزی افغانستان، یکی از موارد اختلافات جدی میان دو طرف است. دو منبع به رویترز …

رویترز: پیشنهادهایی میان امریکا و طالبان برای آزادسازی ذخایر افغانستان رد و بدل شده است ادامۀ مطلب »