۲۹۶ روز است دختران مکتب نرفته اند؛ سهیل شاهین می‌گوید معلوم نیست چه وقت مکاتب دخترانه باز خواهد شد

با آنکه بیش از ۲۹۶ روز از بسته بودن دروازه مکاتب به روی دانش‌آموزان دختر دوره ثانوی در افغانستان می‌گذرد، سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت به گونه مشخص نمی‌تواند بگوید چه زمانی مکاتب به روی دختران باز خواهد شد. طالبان در این مدت به همه …

۲۹۶ روز است دختران مکتب نرفته اند؛ سهیل شاهین می‌گوید معلوم نیست چه وقت مکاتب دخترانه باز خواهد شد ادامه مطلب »