افغانستان بازهم آخرین در دنیا؛ این بار در شاخص امنیت!

نهاد پژوهشی موسوم به گالوپ براساس نتایج یک نظرسنجی، سنگاپور را امن‌ترین و افغانستان را ناامن‌ترین کشور جهان معرفی کرده است. این نهاد در این نظرسنجی از مردم کشورهای جهان پرسیده که آیا به پولیس محلی خود اطمینان دارند، در محله‌های خود احساس امنیت می‌کنند و در سال گذشته قربانی دزدی یا حمله شده‌اند؟». گالوپ …

افغانستان بازهم آخرین در دنیا؛ این بار در شاخص امنیت! ادامه مطلب »