کاپیتان تیم دختران رباتیک افغانستان به رهبران جهان: نگذارید افغانستان گورستان آرزوهای ما شود

سمیه فاروقی، کاپیتان تیم دختران رباتیک افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به رهبران جهان گفت که نگذارند افغانستان گورستان اهداف و آرزوهای دختران شوند. او گفت که طالبان پس از تسلط خود بر افغانستان مکاتب را به‌روی میلیون‌ها دختر بسته و هیچ نشانه‌ای از بازگشایی مکاتب نیست. فاروقی گفت که دختران در افغانستان …

کاپیتان تیم دختران رباتیک افغانستان به رهبران جهان: نگذارید افغانستان گورستان آرزوهای ما شود ادامه مطلب »