ریاست محیط زیست و معاون ریاست جمهوری ایران: در افغانستان حکومتی مستقر نیست تا موضوع حق‌آبه را پیگیری کند.

علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور ایران می‌گوید که طالبان به تعهدات خود در قبال حقابه ایران عمل نمی‌کنند. او می‌افزاید که مقامات ایرانی دستور ویژه رئیس‌جمهور این کشور را پیگیری کرده و با طالبان نشست‌هایی نیز داشته‌اند. اما «در افغانستان دولتی مستقر نیست تا موضوع حق‌آبه را دنبال کند.» براساس گزارشی که رسانه‌های دولتی ایران منتشر …

ریاست محیط زیست و معاون ریاست جمهوری ایران: در افغانستان حکومتی مستقر نیست تا موضوع حق‌آبه را پیگیری کند. ادامه مطلب »