سفیر جاپان در دیدار با مقامات طالبان، بر تشکیل نظام سیاسی فراگیر و حقوق زنان تاکید کرد.

تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در افغانستان در دیدار با مقام‌های طالبان بر تشکیل نظام سیاسی فراگیر و احترام به حقوق بشر، از جمله زنان و اقلیت‌ها و همچنین مبارزه با تروریسم تأکید کرده است. وزارت خارجه‌ی جاپان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آقای تاکاشی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار آن کشور در افغانستان از ۱۷ …

سفیر جاپان در دیدار با مقامات طالبان، بر تشکیل نظام سیاسی فراگیر و حقوق زنان تاکید کرد. ادامۀ مطلب »