سفیر افغانستان

نشست خبری سفیر افغانستان در تهران

یک خبرگزاری ایرانی به نام مهر، در خبری به نقل از عبدالقیوم سلیمانی سفیر جدید تعیین شده از طرف طالبان (برادر زاده اسماعیل خان) در ایران منتشر کرده است، سلیمانی در این نشست خبری اعلام کرده است که: ???? فعالیت سفارت افغانستان در تهران ادامه دارد. ???? فعالیت سفارت افغانستان در تهران مطابق با قوانین …

نشست خبری سفیر افغانستان در تهران ادامه مطلب »

طالبان سفیر افغانستان در ایران را مشخص کردند؛

منابع با انتشار مکتوبی خبر از تعیین عبدالقیوم سلیمانی، برادر زاده امیر اسماعیل به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در تهران دادند. آقای سیلمانی رییس منابع بشری وزارت خارجه در زمان وزارت صلاح الدین ربانی بود، بعدا به عنوان معاون سفارت افغانستان در تهران تعیین گردید. قابل ذکر است که عبدالغور لیوال سفیر افغانستان در تهران …

طالبان سفیر افغانستان در ایران را مشخص کردند؛ ادامه مطلب »