هشدار سفارت قطر در کابل: علیه نهادهایی که ادعای تسهیل ویزای این کشور را دارند اقدام می‌کنیم.

سفارت قطر در کابل در اعلامیه‌ای به نهادها و افرادی که ادعای ارائه خدمات از جمله تسهیل صدور ویزای این کشور را دارند، هشدار داد. در اعلامیه آمده است که این سفارت تنها نماینده کشور قطر در افغانستان است و تمام اجراات مربوط به این کشور تنها توسط این سفارت در کابل انجام می‌شود. سفارت …

هشدار سفارت قطر در کابل: علیه نهادهایی که ادعای تسهیل ویزای این کشور را دارند اقدام می‌کنیم. ادامه مطلب »