زهرا جویا مدیرمسئول ‘رخشانه مدیا’ یکی از ۱۲ زن مجله تایم معرفی شد

زهرا جویا به بی‌بی‌سی گفت مجله تایم او و ۱۱ زن دیگر را به عنوان “زن سال مجله تایم در سال ۲۰۲۲ رهبران برای جهان بیش‌تر برابر” معرفی کرده است. خانم جویا یک سال پیش رسانه رخشانه را برای رساندن صدای زنان افغانستان تاسیس کرد. او پس از بازگشت طالبان به قدرت به بریتانیا مهاجر …

زهرا جویا مدیرمسئول ‘رخشانه مدیا’ یکی از ۱۲ زن مجله تایم معرفی شد ادامۀ مطلب »