اعتراضات زنان در کابل همچنان ادامه دارد: اگر قوانین «زن‌ستیزانه» طالبان لغو نشود با پوشش مردانه ظاهر می‌شویم.

شماری از زنان در کابل هشدار می‌دهند که اگر قوانین «زن‌ستیزانه و غیرانسانی» طالبان علیه زنان لغو نشود، آنان به‌‌‌خاطر نجات از گرسنکی با پوشش مردانه وارد جامعه خواهند شد. این زنان روز گذشته در حرکت اعتراضی با پوشیدن لباس مردانه در یک مکان سربسته در شهر کابل تجمع کرده‌اند. زنان معترض شعارهایی با پیام‌ …

اعتراضات زنان در کابل همچنان ادامه دارد: اگر قوانین «زن‌ستیزانه» طالبان لغو نشود با پوشش مردانه ظاهر می‌شویم. ادامۀ مطلب »