افغانستان اینترنشنال گزارش داد: افغانستان جهنم زنان؛ در شش ماه گذشته بیش از ۱۰۰ زن کشته شده یا خودکشی کرده‌اند

یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در جریان ۶ ماه گذشته ۱۰۴ زن در افغانستان به‌قتل رسیده یا خودکشی کرده‌اند دستکم ۲۸ زن توسط همسران‌شان و ۱۱ زن دیگر توسط برادر، پدر و پسرشان کشته‌ شده‌اند. طبق این تحقیق ۲۸ زن نیز خودکشی کرده‌اند. طالبان هم در قتل زنان دست داشته‌اند. بر اساس یافته‌های افغانستان …

افغانستان اینترنشنال گزارش داد: افغانستان جهنم زنان؛ در شش ماه گذشته بیش از ۱۰۰ زن کشته شده یا خودکشی کرده‌اند ادامۀ مطلب »