پارسی زبانان؛ گرامی داشت روز جهانی زبان مادری برگزار کردند

شماری از فارسی زبانان در شهر لندن بریتانیا، به مناسبت روز جهانی زبان مادری گردهم آمدند. سخنرانان این مجلس هدف از برگزاری این همایش را تاکید روی اهمیت و جایگاه زبان فارسی در کشورهای منطقه خواندند. به گفته کریم کریم از برگزارکنندگان، این همایش از سوی کانون همیاری پارسی زبانان تنظیم شده است. در این …

پارسی زبانان؛ گرامی داشت روز جهانی زبان مادری برگزار کردند ادامۀ مطلب »