ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان: درصدد احیای کمیسیون رسیدگی به تخطی رسانه‌ها هستیم.

ذبیح الله مجاهد، گفته است که “از قانون قبلی رسانه‌ها” استفاده می‌کنیم. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده که آقای مجاهد گفته است که ” فعلا” در مرکز و در تمام ولایات کشور “از قانون قبلی رسانه‌ها استفاده می‌شود، اگر کدام تعدیلی در آن صورت بگیرد، به همه رسانه‌ها اطلاع می‌دهیم.” در حدود شش ماه گذشته …

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان: درصدد احیای کمیسیون رسیدگی به تخطی رسانه‌ها هستیم. ادامۀ مطلب »