بانوی پاراتکواندوکار افغانستانی مدال برنز مسابقات بین المللی بلغارستان را کسب کرد

ذکیه خدادادی؛ پارا تکواندوکار ملی پوش افغانستان، در رقابت‌های پاراتکواندو جهان منعقده شهر صوفیه بلغارستان با شکست دادن حریفان اوکراینی و صربستانی موفق به کسب مدال برنز شد. در این رقابتها ۷۱۵ ورزشکار تکواندو و پاراتکواندو از قاره های مختلف جهان حضور داشتند که از افغانستان تنها ذکیه خدادادی حضور داشت‌. ذکیه خدادادی، ملی پوش …

بانوی پاراتکواندوکار افغانستانی مدال برنز مسابقات بین المللی بلغارستان را کسب کرد ادامۀ مطلب »