مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست طالبان در راس یک هیأت امروز راهی قطر شد.

وزارت خارجه‌ی طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این هیأت متشکل از وزیران و معینان وزارت‌های مختلف حکومت این گروه است و قرار است درباره «مسایل مهم‌» با نمایندگان کشورهای خلیج، هیأت اتحادیه‌ی اروپا و اتحادیه‌های علمای دینی دیدار کند. این وزارت افزوده است که هیأت طالبان در قطر با نمایندگی‌های دیپلماتیکی که فعالیت‌شان …

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست طالبان در راس یک هیأت امروز راهی قطر شد. ادامۀ مطلب »