دشت برچی

محروم شدن مردم غرب کابل از وجود شفاخانه دولتی، پس از تعطیلی شفاخانه ۵۰ بستر دشت‌برچی مرکز درمانی محمدعلی جناج به شفاخانه آموزشی تغییر کرد

پس از تعطیلی شفاخانه ۵۰ بستر دشت‌برچی، شفاخانه محمدعلی جناح نیز به شفاخانه آموزشی تبدیل شد. احمد منصور خان، سفیر پاکستان در کابل می‌گوید یک تیم از دانشگاه لاهور با قلندر عباد، وزیر صحت‌ طالبان تفاهمنامه‌ را امضا کردند که بر اساس آن این شفاخانه به بیمارستان آموزشی تبدیل می‌شود. شفاخانه دو صد بستر محمدعلی …

محروم شدن مردم غرب کابل از وجود شفاخانه دولتی، پس از تعطیلی شفاخانه ۵۰ بستر دشت‌برچی مرکز درمانی محمدعلی جناج به شفاخانه آموزشی تغییر کرد ادامۀ مطلب »

افغانستان در سایه حکومت داری طالبان؛ کشتار هدفمند طالبان در دشت برچی

کابل که به دست طالبان سقوط کرد، تعدادی از مردم از جهاتی خوش هم بودند. در شب‌وروزهای پیش از سقوط، اوضاع امنیتی آن‌قدر تلخ شده بود که مردم از صدمتری خانه‌شان هم امیدِ زنده‌برگشتن نداشتند. همین که از خانه بیرون می شدیم، به‌نظر می‌رسید که همچون صحنه‌های وحشت‌ناک سریال «بازی ماهی مرکب»، دیگر بخواهیم نخواهیم …

افغانستان در سایه حکومت داری طالبان؛ کشتار هدفمند طالبان در دشت برچی ادامۀ مطلب »