وزیر خارجه جمهوری اسلامی: حقابه ایران نحوه تعامل این کشور با حکومت طالبان را تعیین می‌کند

وزیر خارجه ایران می‌گوید باوجود آنکه طالبان بخشی از آب بند کمال‌خان را آزاد و به حقابه ایران «اعتراف» کرده است، اما جمهوری اسلامی از حکومت طالبان رضایت ندارد. حسین امیرعبداللهیان به نمایندگان مجلس گفت موضوع حقابه نقش تعیین کننده در سیاست‌های راهبردی ایران با طالبان خواهد داشت. به گزارش ایسنا، آقای عبداللهیان در این …

وزیر خارجه جمهوری اسلامی: حقابه ایران نحوه تعامل این کشور با حکومت طالبان را تعیین می‌کند ادامۀ مطلب »