تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های کابل؛ سه روز هفته برای دختران و سه روز دیگر برای پسران

وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که برای جلوگیری از اختلاط دانشجویان دختر و پسر، حضور آنها در دانشگاه‌های کابل و پولی‌تخنیک در روزهای جداگانه تنظیم شده است. احمد تقی، سخن‌گوی این وزارت امروز (شنبه، ۳ ثور) در پیامی گفته است که سه روز هفته برای دختران و سه روز دیگر برای پسران اختصاص داده شده …

تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های کابل؛ سه روز هفته برای دختران و سه روز دیگر برای پسران ادامۀ مطلب »