بانک مرکزی ۱۲ میلیون دالر وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی طالبان اعلام کرد که حدود ۱۲ میلیون دالر را به‌گونه لیلام به فروش می‌گذارد. طبق خبرنامه‌ی بانک مرکزی، قرار است داوطلبی فروش این مقدار دالر، فردا (یک‌شنبه، ۸ حوت) برگزار شود. بانک مرکزی طالباان، از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند. طی …

بانک مرکزی ۱۲ میلیون دالر وارد بازار می‌کند ادامۀ مطلب »