فعال‌نشدن ماشین‌های خودپرداز پول و شکایت شهروندان کابل از کمیشن‌کاری در بانک‌ها

درحالی که بانک مرکزی افغانستان از فعال شدن ماشین‌های خودپرداز پول خبر می‌دهد، اما شماری از شهروندان با انتقاد از بانک مرکزی، می‌گویند که بسیاری از ماشین‌های خودپرداز یا (ATM) در شهر کابل فعال نشده و بانک مرکزی بر وعده‌ی خود درباره‌ی فعال‌شدن ماشین‌های خودپرداز صرافی عمل نکرده است. شهروندان مدعی‌اند که بانک‌ها در تبانی …

فعال‌نشدن ماشین‌های خودپرداز پول و شکایت شهروندان کابل از کمیشن‌کاری در بانک‌ها ادامۀ مطلب »