زلمی خلیلزاد: امریکا با این چالش مواجه است که با طالبان چه کند، طالبان باید کار ناتمام را تمام کنند!!!

نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان می‌گوید بخش‌هایی از توافقنامه دوحه هنوز توسط طالبان عملی نشده است. زلمی خلیلزاد با بیان این که امریکا مشغول گفتگو با طالبان است تا تمام آنچه در این توافقنامه آمده اجرایی شود، گفته امریکا هنوز با این چالش مواجه است که با طالبان چه کند. سخنان آقای خلیزاد …

زلمی خلیلزاد: امریکا با این چالش مواجه است که با طالبان چه کند، طالبان باید کار ناتمام را تمام کنند!!! ادامۀ مطلب »