نوای سرزمین من، با زمزمه افغان‌های در تبعید در فرانسه طنین انداز شد.

به گزارش خبرنگاران همدم نیوز از فرانسه، با کوشش و همت جنبش مقاومت افغانستانی‌های در تبعید مقیم فرانسه، جوانان افغانستانی که پس از سقوط کشور به دست گروه طالبان، افغانستان را ترک کردند؛ بازهم گردهم آمدند. این برنامه که در ادامه جشنواره نگاه به افغانستان در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار گردید، خواننده جوان کشورمان مصطفی …

نوای سرزمین من، با زمزمه افغان‌های در تبعید در فرانسه طنین انداز شد. ادامه مطلب »