سخنگوی طالبان: هیچگونه محدودیتی برای رسانه ها ایجاد نکردیم!!

یکی از سخن گویان طالبان در مصاحبه با رادیو، تلوزیون ملی گفت: رسانه‌ها اگر قوانین اسلامی را رعایت کنند، محدودیتی بر آنان نیست. وی می‌گوید که محدودیتی بر رسانه‌ها نیست اگر مطابق با اصول اسلامی رفتار کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان روز چهارشنبه، ۲۹ جدی در گفت‌وگو با تلویزیون ملی گفته است که هیچ …

سخنگوی طالبان: هیچگونه محدودیتی برای رسانه ها ایجاد نکردیم!! ادامۀ مطلب »