کمیته محافظت از خبرنگاران خواستار رهایی بدون قید و شرط خالد قادری از زندان طالبان شد

کمیته محافظت از خبرنگاران روز جمعه از مقامات طالبان خواست تا خالد قادری، روزنامه‌نگار افغان را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. این کمیته خواستار لغو همه اتهام‌های مطرح شده علیه آقای قادری شد و از گروه طالبان خواست از بازداشت و زندانی کردن اعضای مطبوعات خودداری کند. یک دادگاه طالبان در شهر …

کمیته محافظت از خبرنگاران خواستار رهایی بدون قید و شرط خالد قادری از زندان طالبان شد ادامۀ مطلب »