خانواده‌های قربانیان آمریکایی حمله به میدان هوایی کابل می‌گویند به “گزارش‌های رسمی” مشکوک اند.

خانواده قربانیان حمله به میدان هوایی کابل نسبت به گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط در مورد این حمله تردید دارند. والدین سربازان امریکایی کشته شده در این حمله، گزارش پنتاگون را زیر سوال برده‌اند. مادر یکی از سربازان کشته شده می‌گوید متوجه زخم‌های ناشی از تیراندازی در جسد فرزندش شده است. پنتاگون قبلاً اعلام کرده …

خانواده‌های قربانیان آمریکایی حمله به میدان هوایی کابل می‌گویند به “گزارش‌های رسمی” مشکوک اند. ادامۀ مطلب »