این بار در جبرئیل هرات، غیرنظامیان هدف ماشین کشتار طالبان قرار گرفتند.

یک راننده موتر و مالک داروخانه از سوی نیروهای طالبان دوشنبه‌شب، ۲۷ جدی در شهرک جبرئیل هرات کشته شدند. نیروهای طالبان، غفار، راننده موتر نوع سراچه را تا چهاراهی «کابل‌بانک» سابقه در شهرک جبرئیل تعقیب کردند و پس از آنکه غفار از موتر پایین شد، آماج شلیک طالبان قرار گرفت و جان باخت. شاهدان عینی …

این بار در جبرئیل هرات، غیرنظامیان هدف ماشین کشتار طالبان قرار گرفتند. ادامۀ مطلب »