مقام وزارت خارجه ایران ‘غیر‌حرفه‌ای بودن‌’ نیروهای طالبان را علت درگیری‌‌های احتمالی مرزی دانست؛

یک مقام عالی وزارت خارجه ایران علت درگیری‌های اخیر مرزی بین نیروهای طالبان با نیروهای ایران، پاکستان و ترکمنستان را “غیرحرفه‌ای بودن مرزبانان افغان و عدم شناخت مرز و مسایل مرزی توسط نیروهای طالبان مستقر در مرز” عنوان کرد. برخی رسانه‌های منطقه پیش‌تر خبر درگیری میان نیروهای طالبان و کشور ترکمنستان را گزارش کرده بودند. …

مقام وزارت خارجه ایران ‘غیر‌حرفه‌ای بودن‌’ نیروهای طالبان را علت درگیری‌‌های احتمالی مرزی دانست؛ ادامۀ مطلب »