حصار کشی مرز پاکستان و افغانستان که نظامیان پاکستانی آن را بصورت یک طرفه انجام می دهند.

قریشی:‌ پاکستان حصارکشی در امتداد مرز افغانستان را ادامه می دهد.

وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه سوم جنوری  (۱۳ جدی) گفت که از طریق کانال‌های دیپلوماتیک با رهبران طالبان در تعامل است تا “برخی سردرگمی ها” که به دلیل نصب حصار امنیتی در مرز میان دو کشور به وجود آمده است، حل شود.   شاه محمود قریشی،‌ وزیر خارجه پاکستان، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری …

قریشی:‌ پاکستان حصارکشی در امتداد مرز افغانستان را ادامه می دهد. ادامۀ مطلب »