طالبان: از قطر کمک خواستیم؛ تمویل معاش نیروهای امنیتی و حفاظت از مرزها را انجام داده نمی توانیم.

سرپرست وزارت دفاع طالبان یک روز پس از بازگشت به کابل از دوحه گفت از مقامات قطر خواستم که در تمویل معاش نیروهای امنیتی به ما کمک کند، چون کشوری اسلامی است. ملایعقوب گفت ساخت پوسته‌های امنیتی و همکاری‎‌های فنی برای حفاظت از سرحدات هم از دیگر خواست‌های او از قطر بوده است. ملایعقوب روز …

طالبان: از قطر کمک خواستیم؛ تمویل معاش نیروهای امنیتی و حفاظت از مرزها را انجام داده نمی توانیم. ادامۀ مطلب »