اضافه شدن اسامی تعداد زیادی از اتباع افغانستان در سامانه بیمه سلامت

با راه اندازی سامانه استعلام بیمه سلامت و فراهم شدن امکان اطلاع از مشمول بودن بیمه سلامت اقشار آسیب پذیر (رایگان) برای پناهندگان دارای کارت آمایش و هویت معتبر ساکن استان اصفهان، مشخصات تعداد زیاد و قابل توجهی از پناهندگان دارای کارت آمایش و هویت معتبر ساکن استان اصفهان، علاوه بر اقشار آسیب پذیر قبلی، …

اضافه شدن اسامی تعداد زیادی از اتباع افغانستان در سامانه بیمه سلامت ادامۀ مطلب »