دانشجویان افغانستانی متقاضی فولبرایت، امریکا حق تحصیل ما را سلب نکند.

در پی اعلام لغو برنامۀ تحصیلی فولبرایت برای افغانستان، محصلان راه یافته به دور نیمه نهایی سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳ این بورسیه تحصیلی می‌گویند که با توجه به تحولات اخیر در افغانستان و وضعیت تحصیلی و معارف در آن کشور، بایست وزارت خارجۀ امریکا روی تصمیم لغو این برنامه برای افغانستانی‌ها تجدید نظر کند. پنج …

دانشجویان افغانستانی متقاضی فولبرایت، امریکا حق تحصیل ما را سلب نکند. ادامۀ مطلب »